REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Kustannusosakeyhtiö Hai Maaherrankatu 27 3. krs 70100 Kuopio

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ Juha Pohjonen P. +358 40 5214078 – Sähköposti: [email protected]

REKISTERIN NIMI Kustannusosakeyhtiö Hain asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Kustannusosakeyhtiö Hain asiakkaaksi tai ostanut Kustannusosakeyhtiö Hain verkkokaupasta tavaraa.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Kustannusosakeyhtiö Hain asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Kustannusosakeyhtiö Hain toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Kustannusosakeyhtiö Hain omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Kustannusosakeyhtiö Hai saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Kustannusosakeyhtiö Hain asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta. Kustannusosakeyhtiö Hailla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Kustannusosakeyhtiö Hain asiakaspalveluun, sähköpostitse [email protected] tai rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi

Sähköpostiosoite

Postiosoite

Puhelinnumero

Tiedot käsitellyistä tilauksista

Tilausten Postin seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta Kustannusosakeyhtiö Hain ulkopuolelle. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Kustannusosakeyhtiö Hain tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Kustannusosakeyhtiö Hain sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Kustannusosakeyhtiö Hain salasanasuojatulla palvelimella.